Hoppa till innehåll
Media

Systemet för fångarnas bruks- och sysselsättningspenning förnyas

justitieministeriet
Utgivningsdatum 21.12.2016 15.00
Pressmeddelande
Avsikten är att förnya bestämmelserna om den brukspenning, sysselsättningspenning och lön som ska betalas till fångarna. Enligt en proposition som i dag har getts till riksdagen ska de ekonomiska förmåner som betalas till fångar i olika sysselsättningar och anstaltstyper bestämmas mera jämlikt än för närvarande. Genom ändringarna förenklas också uträkningen och utbetalningen av förmånerna.

Det nya förmånssystemet blir mer sporrande för fångarna, eftersom storleken på förmånerna i högre grad påverkas av hur sysselsättningen främjar målsättningen i fångens plan för strafftiden. Detta kan förbättra fångens beredskap att leva ett liv utan brottslighet efter frigivningen.

I propositionen föreslås det att det till alla fångar i fortsättningen ska betalas brukspenning för hela strafftiden med undantag för tiden för övervakad frihet på prov och villkorlig frihet. Brukspenningen ska vara avsedd för anskaffning av nödvändiga basförnödenheter och den betalas oberoende av om fången deltar i sysselsättning, såsom arbetsverksamhet och rehabilitering, eller inte.

Lön ska endast betalas för arbete i öppna anstalter för arbetsverksamhet som utförs för någon annans än Brottspåföljdsmyndighetens räkning. Fångarna får arbeta vid öppna anstalter också vid bl.a. statens, kommunernas, församlingarnas eller allmännyttiga samfunds arbetsprojekt. De fångar som deltar i annan sysselsättning såsom arbetsverksamhet, rehabilitering eller utbildning betalas sysselsättningspenning.

Om nivån på brukspenningen, sysselsättningspenningen och lönen ska föreskrivas särskilt genom förordning. Nivån på brukspenningen bevaras oförändrad, dvs. den är 40-50 euro i månaden. Sysselsättningspenningen för fångar och häktade som deltar i sysselsättning ska uppgå till cirka 100-200 euro. Nivåerna på lönen för arbete i öppna anstalter ska uppgå till cirka 500 euro.

Uträkningen av förmåner, hanteringen av penningmedel och arbetstidsbokföringen har bundit upp mycket av fängelsepersonalens arbetstid. Den produktivitetsbesparing som kan fås i och med reformen har redan beaktats i Brottspåföljdsmyndighetens plan för anpassning av ekonomin. Vakternas och handledarnas inbesparade arbetstid ska inriktas på närarbetet med fångarna.

I propositionen föreslås vidare en ändring i de bestämmelser som gäller att belägga fångar med fängsel. I lagen ska det föreskrivas om möjligheten att under kortvariga transporter belägga alla fångar som ska transporteras med fängsel. Förslaget gör det möjligt att i vissa situationer belägga alla fångar som transporteras i samma fordon med fängsel, om det är nödvändigt för att skydda en fånges eller en annan persons säkerhet eller för att bevara transportens säkerhet.

Ytterligare information:
Regeringssekreterare Juho Martikainen, tfn 02951 50520, e-post: [email protected]

Tillbaka till toppen