Hoppa till innehåll
Media

Webbdiskussionen om aktiebolagslagen resulterade i många detaljerade utvecklingsförslag

justitieministeriet
Utgivningsdatum 30.11.2015 14.58
Nyhet

Justitieministeriet ordnade en öppen webbdiskussion för att utreda hur aktiebolagslagen fungerar, vilka verkningar den har och vilka behov av ändringar det finns. Diskussionen ledde till sammanlag 42 nya utvecklingsförslag, som samlade nästan 450 kommentarer och över 300 röster för eller emot. Diskussionen gällde bl.a. bildandet av ett bolag, elektroniska dokument samt bolagets beslutsfattande, ledning och finansiering.

En betydande del av de idéer och den respons som lades fram i webbdiskussionen hänförde sig till de mål som nämns i regeringsprogrammet, såsom utnyttjande av digitalisering, underlättande av förutsättningarna för företagsverksamhet speciellt i mikro- och sme-företag, smidigare lagstiftning och avveckling av normer.

Webbdiskussionen kommer att beaktas i bedömningspromemorian om hur väl aktiebolagslagen fungerar som blir klar i mitten av januari 2016. Promemorian genomgår en remissbehandling under januari-mars 2016. Beslut om eventuella lagberedningsåtgärder fattas tidigast under våren 2016.

Ytterligare upplysningar:

lagstiftningsrådet Jyrki Jauhiainen, tfn 02951 50220, och
forskare Markus Tervonen, tfn 02951 50558, e-post: förnamn.efternamn(at)om.fi

Hur aktiebolagslagen fungerar och vilka ändringsbehov det finns – resultatet av nätdiskussionen 2015 (på finska)

Tillbaka till toppen