Hoppa till innehåll
Media

Ville Hinkkanen blir avdelningschef vid justitieministeriet

justitieministeriet
Utgivningsdatum 25.8.2022 13.26
Pressmeddelande

Statsrådet har utnämnt Ville Hinkkanen, juris kandidat och referendarieråd, till avdelningschef för avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt vid justitieministeriet för femårsperioden 1 oktober 2022–30 september 2027.

Ville Hinkkanen är för närvarande referendarieråd vid högsta domstolen. Tidigare har Hinkkanen fungerat bland annat som avdelningschef på viss tid, enhetschef och lagstiftningsråd vid justitieministeriet och som forskare vid Rättspolitiska forskningsinstitutet.

Tjänsten som avdelningschef för avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt vid justitieministeriet blev ledig när den tidigare tjänsteinnehavaren Ari-Pekka Koivisto utnämndes till riksåklagare från början av oktober 2022.

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt svarar för planeringen och utvecklingen av kriminalpolitiken, brottspåföljdssystemet och brottsbekämpningen samt för lagberedningen inom straffrätt och straffprocessrätt. Till avdelningen hör resultatstyrningsuppgifter som gäller Åklagarväsendet och Brottspåföljdsmyndigheten. De tre enheterna vid avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt är: enheten för brottsbekämpning och påföljder, enheten för straffrätt och enheten för straffprocess. Avdelningschefen leder verksamheten vid sin avdelning och deltar i ledningen av ministeriet i ministeriets ledningsgrupp. 

Mer information:
Pekka Timonen, kanslichef, kontakt via Sanna Laine, ledningens sekreterare, tfn 0295 150 044, [email protected]

Tillbaka till toppen