Hoppa till innehåll
Media

Anvisning för bedömning av språkliga konsekvenser för myndigheterna

justitieministeriet
Utgivningsdatum 26.10.2016 11.05
Pressmeddelande

Justitieministeriet har publicerat en anvisning för bedömning av språkliga konsekvenser. Anvisningen gäller nationalspråken, men den kan tillämpas även vid bedömning av konsekvenser för möjligheterna att använda samiska och andra språk. Denna anvisning är främst avsedd för dem som medverkar i beredningen av författningar.

Anvisningen ska iakttas vid beredningen av lagar och författningar på lägre nivå, i synnerhet vid beredning av ändringar i förvaltningen.

Lagstiftningen kan ha språkliga konsekvenser såväl för enskilda personer som för hela språkgrupper. Konsekvenserna kan även vara indirekta eller realiseras först på lång sikt. Lagstiftningen kan också ha en sammanlagd verkan som drabbar den språkliga minoriteten särskilt hårt.

Språkliga rättigheter är grundläggande rättigheter. Ur den enskildes synvinkel handlar det om huruvida den lagstadgade rätten att använda sitt eget språk och få information och service på eget språk förverkligas. Kan han eller hon till exempel boka en tid på sitt eget språk, förstår han eller hon vad det står i ett beslut?

Myndigheterna ska självmant tillgodose de språkliga rättigheterna. För att de språkliga rättigheterna ska kunna tillgodoses måste hela servicekedjan fungera på klientens språk.

När förvaltningen organiseras ska det eftersträvas en sådan områdesindelning att den finskspråkiga och den svenskspråkiga befolkningens möjligheter att erhålla tjänster på det egna språket tillgodoses enligt lika grunder. De språkliga förhållandena kan utgöra särskilda skäl som ger anledning till avvikelser från i och för sig lämpliga områdesindelningar.

Ytterligare upplysningar:
språkrättsråd Corinna Tammenmaa, justitieministeriet, tfn 02951 50181
e-post: [email protected]

Anvisning för bedömning av språkliga konsekvenser (publikation)

Tillbaka till toppen