Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Workshopparna för att utveckla bekämpningen av våld mot kvinnor inleddes

Justitieministeriet
28.2.2020 11.54
Nyhet
Bild om workshoppen

Beredningen av programmet för bekämpning av våld mot kvinnor har kommit i gång och arbetet görs i ett nära samarbete med intressentgrupperna. I den första workshoppen som ordnades vid justitieministeriet diskuterades nya metoder för att bekämpa hedersrelaterat våld.

I workshoppen försökte man finna konkreta åtgärdsförslag för att öka både myndigheternas och olika gemenskapers medvetenhet om hedersrelaterat våld. Därtill diskuterades möjligheterna att utveckla det förebyggande arbetet och förbättra avslöjandet av hedersrelaterat våld. Andra frågor som togs upp var hur väl hedersrelaterat våld identifieras i lagstiftningen och problempunkterna i straffprocessen.

I mars hålls ytterligare tre workshoppar. I dem behandlas digitalt våld och andra nya former av våld, förebyggande av våld och ingripande i upprepat våld. Till workshopparna har man bjudit in myndigheter, organisationer och forskare.

Förslagen från workshopparna behandlas i den arbetsgrupp som bereder programmet för bekämpning av våld mot kvinnor. Avsikten är att programmet ska läggas fram för ministerarbetsgruppen för utvecklande av rättsstaten och för inre säkerhet för godkännande hösten 2020.

Ytterligare information: Elina Ruuskanen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 150 418, e-post: [email protected]

Arbetsgrupp för beredning av ett åtgärdsprogram för bekämpning av våld mot kvinnor

Tillbaka till toppen