Hoppa till innehåll
Media

Minimikapitalkravet för privata aktiebolag ska slopas

justitieministeriet
Utgivningsdatum 22.11.2018 13.24
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att aktiebolagslagen ändras så att minimikapitalkravet på 2 500 euro för privata aktiebolag slopas. Målet med ändringen är att göra det lättare att starta ett företag.

Enligt förslaget ska kravet på minimikapital slopas också i fråga om bostadsaktiebolag. Dessutom föreslås slopande av fonderingsskyldigheten för andelslag.

Syftet med förslaget är att underlätta yrkesutövning och annan mikro- och småföretagsverksamhet utan personligt ansvar. Ändringen ska sänka tröskeln för att grunda ett företag i aktiebolagsform i stället för att vara verksam som privat näringsidkare.

Genom ändringen vill man också underlätta bolagens digitala rapportering och automatiseringen av registreringen samt stärka förutsättningarna för företagande i övrigt.

- Målet med reformen är att uppmuntra till företagande. Det är viktigt att även små företag kan dra nytta av de fördelar som aktiebolagen har. Om man från början bildar företaget i aktiebolagsform, är det lättare att skaffa finansiering och expandera verksamheten och man bär inte heller hela risken själv. Då behöver man inte byta bolagsform senare, säger justitieminister Antti Häkkänen.

Slopandet av aktiekapitalkravet skulle i praktiken gälla cirka 85 % av de nystartade aktiebolagen och en del av dem som överväger att starta ett nytt företag och vars andra alternativ är företagsverksamhet under firma. Dessutom skulle en stor del av de existerande privata aktiebolagen kunna minska sitt aktiekapital.

Ändringen avses träda i kraft nästa juli.

Ytterligare upplysningar: Jyrki Jauhiainen, lagstiftningsråd, tfn 02951 50074, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Tillbaka till toppen