Jari Lindström: Asylfrågorna fick hög prioritet

Jari Lindström: Asylfrågorna fick hög prioritet   fi | sv När jag började som justitieminister i maj angavs målen för regeringsperioden tydligt i...

Jyrki Jauhiainen: Medborgarna med i beredningen av lagar och gemensamma spelregler – organisationerna och statsmakten lyssnar!

Medborgarna med i beredningen av lagar och gemensamma spelregler – organisationerna och statsmakten lyssnar!  fi | sv "Det är allt sämre tider för...

Merja Muilu: Från advokater för fattiga till chattande rättsbiträden

Merja Muilu: Från advokater för fattiga till chattande rättsbiträden  fi | sv Helhetsplanen för rättshjälpsverksamheten med riktlinjer för...

Tiina Astola: Avreglering betyder inte ett liv utan regler

Tiina Astola: Avreglering betyder inte ett liv utan regler   fi | sv Ingen av oss vill leva utan regler. Till och med barnlekar har sina regler....

Niklas Wilhelmsson: En fungerande demokrati garanterar ett stabilt samhälle

Niklas Wilhelmsson: En fungerande demokrati garanterar ett stabilt samhälle   fi | sv Vi firar Svenska dagen 6 november. Dagen firar...