Inlägg med taggen organisaatiot .

Jyrki Määttä: Rationell rättskipning - Projektet för utveckling av tingsrättsnätverket framskrider

Jyrki Määttä: Rationell rättskipning - Projektet för utveckling av tingsrättsnätverket framskrider  fi | sv Domstolarnas verksamhetsmiljö och...

Tuula Kivari: HAIPA-projektet framskrider mot införande av e-tjänster

Tuula Kivari: HAIPA-projektet framskrider mot införande av e-tjänster  fi  |  sv Mitt första år som chef i projektet för att skapa ett...

Kari Kiesiläinen: Domstolsväsendet under 2020-talet: fungerande strukturer, smidigare processer och digital behandling

Kari Kiesiläinen: Domstolsväsendet under 2020-talet: fungerande strukturer, smidigare processer och digital behandling fi I sv Domstolarna har till uppgift...

Jyrki Määttä:Den fortsatta utvecklingen av tingsrättsnätverkets struktur syftar till att trygga tillgången till rättsskydd och högklassig rättskipning

Jyrki Määttä: Den fortsatta utvecklingen av tingsrättsnätverkets struktur syftar till att trygga tillgången till rättsskydd och högklassig rättskipning ...

Tiina Astola: Tingsrätter och rättsskydd – placeringsorten är inte den viktigaste frågan

Tiina Astola: Tingsrätter och rättsskydd – placeringsorten är inte den viktigaste frågan   fi | sv På 1970-talet auskulterade jag vid Pargas...