Nordiska justitieministermötet

Som en del av ordförandeskapsprogrammet ordnade Finland ett nordiskt justitieministermöte i Finland den 15 juni 2021. Ordförande för mötet var justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Nyheten om mötet.

Ytterligare information

Sini Kumpulainen, specialsakkunnig 
justitieministeriet, Staben, EU-ärenden och internationella ärenden rättsliga och inrikes frågor (EU)  internationellt samarbete, allmänna frågor  Rådet (rättsliga och inrikes frågor)  0295150566  


Jussi Tikkanen, konsultativ tjänsteman 
justitieministeriet, Staben, EU-ärenden och internationella ärenden internationellt samarbete, allmänna frågor  Estland/Baltikum-samarbete  Kina-samarbete  0295150270