Nordiska justitieministermötet

Som en del av ordförandeskapsprogrammet ordnar Finland ett nordiskt justitieministermöte i Finland sommaren 2021. Ordförande för mötet är justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Tiden, platsen och ämnena för mötet uppdateras i ett senare skede.

Ytterligare information
Sini Kumpulainen, specialsakkunnig, tfn +358 295 150 566, fö[email protected] 
Jussi Tikkanen, konsultativ tjänsteman, tfn + 358 295 150 270, fö[email protected]