Evenemang och projekt

Justitieministeriet ordnar möten och seminarier under Nordiska ministerrådets ordförandeskap. 
Tidtabellerna, evenemangsplatserna och temana för mötena och seminarierna uppdateras senare.

Nordiskt seminarium om arbetet mot människohandel
Kopplingarna mellan korruption och penningtvätt i de nordiska länderna
Nordisk digital rättsdatabas
Nordiska justitieministermötet