Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om specialmyndigheterna inom justitieförvaltningen

OM049:00/2021 Lagstiftningsprojekt

Målet är att lämna en regeringsproposition med förslag till lag om ämbetsverket specialmyndigheterna inom justitieförvaltningen, dit man koncentrerar konkursombudsmannen, barnombudsmannens byrå, jämställdhetsombudsmannens byrå, underrättelseombudsmannen, dataombudsmannens byrå, diskrimineringsombudsmannens byrå, äldreombudsmannen, Europeiska institutet för kriminalpolitik (HEUNI), Olycksutredningscentralen, konsumenttvistenämnden och rättegångsbiträdesnämnden.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM049:00/2021

Ärendenummer VN/21073/2021

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 6.4.2021 – 31.12.2022

Datum för tillsättande 6.4.2021

Lagberedning

RP med förslag till lag om specialmyndigheterna inom justitieförvaltningen
  • 1

    Under beredning

    Tillagd i sessionsperioden 27.8.2021
  • Överlämnades inte under sessionsperioden

Syftet är att lägga fram regeringens proposition om en lag gällande ett ämbetsverk för justitieförvaltningens specialmyndigheter, som skulle samla konkursombudsmannen, barnombudsmannens byrå, jämställdhetsombudsmannens byrå, diskrimineringsombudsmannens byrå, underrättelsetillsynsombudsmannen, dataombudsmannens byrå, äldreombudsmannen, Europeiska institutet för kriminalpolitik (HEUNI), Olycksutredningscentralen, konsumenttvistenämnden och rättegångsbiträdesnämnden. Myndigheternas oberoende ställning kommer inte att riskeras och inte heller deras uppgiftsområde förändras, utan deras stöd- och förvaltningstjänster sammanföras. Målet är att lagen ska träda i kraft den 1 januari 2023.

Ansvarig ministerJustitieminister Henriksson

Ytterligare uppgifter

  • Överlämnas till riksdagen som brådskande: riksdagens svar före uppehåll i sammanträdena

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2022

Kontaktperson
Satu-Maaria Natunen, Hallitusneuvos
tel. +358 295 150 456
[email protected]

Mål och resultat

Största delen av de ovan nämnda myndigheternas ekonomi- och personalförvaltningsuppgifter sköts för tillfället vid justitieministeriet. Målet är att omorganisera stödtjänsterna och de administrativa tjänsterna för myndigheter med en liten personal så att deras självständiga ställning inte äventyras och så att uppgiftsfältet inte ändras. I praktiken ska stöd- och förvaltningstjänsterna för de fristående myndigheterna i fortsättningen produceras av en ny enhet för förvaltningstjänster.

Sammandrag

Målet är att lämna en regeringsproposition med förslag till lag om ämbetsverket specialmyndigheterna inom justitieförvaltningen, dit man koncentrerar konkursombudsmannen, barnombudsmannens byrå, jämställdhetsombudsmannens byrå, underrättelseombudsmannen, dataombudsmannens byrå, diskrimineringsombudsmannens byrå, äldreombudsmannen, Europeiska institutet för kriminalpolitik (HEUNI), Olycksutredningscentralen, konsumenttvistenämnden och rättegångsbiträdesnämnden.

Utgångspunkter

-

Mer om ämnet