Direktivet om könskvoter i börsnoterade bolags styrelser och förvaltningsråd

OM062:00/2017 Lagstiftningsprojekt

-

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OM062:00/2017

Ärendenummer OM 1/472/2012, VN/840/2018

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 21.12.2012 –

Datum för tillsättande 21.12.2012

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning U 81/2012

Kontaktperson
Jyrki Jauhiainen, Lainsäädäntöneuvos
tel. 02951 50074
[email protected]

Mål och resultat

Förslaget till direktiv syftar till att främja en jämn könsfördelning i det ekonomiska beslutsfattandet och fullt utnyttjande av den tillgängliga kompetensen för en jämnare könsfördelning i företagens styrelser och förvaltningsråd.

Sammandrag

-

Utgångspunkter

Den 15 januari 2013 ordnade justitieministeriet ett omfattande samrådsmöte och en remiss. Behandlingen fortsätter i rådets arbetsgrupp, där de som motsätter sig direktivet utgör en blockerande minoritet. Ärendet har inte framskridit i rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor). Malta har under våren 2017 fortsatt att behandla förslaget i en rådsarbetsgrupp, men ärendet har inte framskridit.

Mer om ämnet