Åtgärdsprogrammet för förebyggande och bekämpning av ungdoms- och gängbrottslighet

OM083:00/2023 Lagstiftningsprojekt

Den ökade ungdoms- och gängbrottsligheten bekämpas. Regeringen ska före utgången av 2023 utarbeta ett omfattande åtgärdsprogram för att stoppa den ökade ungdoms- och gängbrottsligheten i Finland. Regeringen fattar ett principbeslut om åtgärdsprogrammet.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OM083:00/2023

Ärendenummer VN/24165/2023

Projektets arrangör justitieministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 1.9.2023 – 31.12.2027

Datum för tillsättande

Förhållande till regeringsprogrammet

Orpo

Luku 10 En trygg och kristålig rättsstat

Alaluku 10.1 Den nationella säkerheten och samhällets kristålighet stärks

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning-

Kontaktperson
Saija Järvinen, Neuvotteleva virkamies
tel. +358 295 150 352
[email protected]

Mål och resultat

.

Sammandrag

Den ökade ungdoms- och gängbrottsligheten bekämpas. Regeringen ska före utgången av 2023 utarbeta ett omfattande åtgärdsprogram för att stoppa den ökade ungdoms- och gängbrottsligheten i Finland. Regeringen fattar ett principbeslut om åtgärdsprogrammet.

Utgångspunkter

.

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet