Ändring av lagen om bostadsaktiebolag

OM119:00/2023 Lagstiftningsprojekt

I enlighet med regeringsprogrammet uppdateras lagen om bostadsaktiebolag, bland annat göra det lättare att ingripa i störningsituationer i bostadsbolag och ta bostäder i besittning, underlätta en kontrollerad avväckling av bostadsbolag och underlätta installation av laddningsmöjligheter i bostadsbolag.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OM119:00/2023

Ärendenummer VN/25642/2023

Projektets arrangör justitieministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 5.1.2024 –

Datum för tillsättande 5.1.2024

Förhållande till regeringsprogrammet

Orpo

Luku 6 Nyckeln till tillväxt

Alaluku 6.5 Fungerande bostadsmarknader och smidig trafik

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning-

Kontaktperson
Juha Jokinen, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 150 039
[email protected]

Kontaktperson
Satu Pentikäinen, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 150 282
[email protected]

Kontaktperson
Markus Tervonen, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 150 558
[email protected]

Sammandrag

I enlighet med regeringsprogrammet uppdateras lagen om bostadsaktiebolag, bland annat göra det lättare att ingripa i störningsituationer i bostadsbolag och ta bostäder i besittning, underlätta en kontrollerad avväckling av bostadsbolag och underlätta installation av laddningsmöjligheter i bostadsbolag.

Mer om ämnet

Arbetsgrupp ska uppdatera lagen om bostadsaktiebolag

JM Pressmeddelande 5.1.2024 13.45