Hoppa till innehåll
Media

Från början av nästa år ska konsumenten ges information om bostadslån på en standardiserad blankett

justitieministeriet
Utgivningsdatum 1.12.2016 13.41
Pressmeddelande
Bestämmelserna om bostadslån ändras från och med ingången av år 2017. I konsumentskyddslagen intas specialbestämmelser om bostadskrediter och andra konsumentkrediter som har en bostad som säkerhet. Statsrådet utfärdade i dag två förordningar som har samband med den nya lagstiftningen och träder i kraft samtidigt som lagändringarna.

Kreditgivaren ska från och med ingången av nästa år ge konsumenten information om bostadskrediten på en standardiserad blankett innan ett bostadskreditavtal ingås. Avsikten är att göra det lättare för konsumenten att jämföra de bostadskrediter som bjuds ut. I förordningen föreskrivs om vilka uppgifter som ska ges på blanketten och andra detaljer som gäller informationsskyldigheten.

Hittills har förhandsinformation om bostadskrediter inte behövt ges på en standardiserad blankett utan konsumenten har kunnat informeras på annat sätt.

I den andra förordningen föreskrivs om yrkeskraven för kreditgivare och kreditförmedlare i fråga om konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Katri Kummoinen, tfn 02951 50266,
lagstiftningsrådet Sofia Aspelund, tfn 02951 50554,
e-post: [email protected]

Tillbaka till toppen