Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Tilläggspåföljderna vid villkorligt fängelse ska skärpas

Justitieministeriet
13.9.2018 14.49 | Publicerad på svenska 13.9.2018 kl. 14.57
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att systemet med tilläggspåföljder i samband med villkorligt fängelse ska skärpas. Också vuxna, dvs. personer som fyllt 21 när brottet begicks, ska som tilläggspåföljd till ett villkorligt fängelsestraff kunna dömas till övervakning.

I nuläget kan övervakning dömas ut som tilläggspåföljd till villkorligt fängelse endast för under 21-åringar.

- Reformen syftar till att förebygga återfallsbrottslighet. Genom att förena ett villkorligt straff med övervakning kan man öka både effekten och kännbarheten av straffet. Det skulle också minska skillnaden mellan ett villkorligt och ovillkorligt fängelsestraff, som hittills upplevts vara för stor, säger justitieminister Antti Häkkänen.

Vuxna ska kunna dömas till villkorligt fängelse förenat med övervakning, om det med tanke på deras tidigare brottslighet, personliga förhållanden och de omständigheter som lett till brottet är nödvändigt för att förhindra återfall i brott.

- Det är ofta fråga om missbrukare som håller på att hamna i en brottsspiral. Övervakningen skulle ge bättre möjligheter påverka dessa personers livssituation, eftersom tilläggspåföljden kan förenas med olika stödåtgärder, säger minister Häkkänen.  

Övervakning ska kunna dömas ut också på den grunden att villkorligt fängelse i sig inte kan anses vara ett tillräckligt straff för brottet. I dessa fall ska det villkorliga fängelsestraffet vara minst åtta månader. Möjligheten att förena straffet med övervakning ska inte förutsätta tidigare brottslighet.

- Detta beror på att man vill ingripa speciellt i sådana fall där en förstagångsförbrytare har gjort sig skyldig till ett relativt allvarligt våld- eller sexualbrott. Tanken bakom förslaget är att mer kännbara villkorliga straff förbättrar den allmänna laglydnaden, påpekar Häkkänen.

Längden av övervakningen som förenas med villkorligt fängelse föreslås vara ett år och tre månader. Övervakningen ska innefatta möten med övervakaren samt vid behov t.ex. deltagande i verksamhet som syftar till att förebygga återfall i brott. Övervakningen av vuxna ska dessutom kunna omfatta öppen vård eller rehabilitering.

Systemet ska effektiveras också genom att höja det maximala timantalet för samhällstjänst som döms ut som tilläggspåföljd från nuvarande 90 timmar till 120 timmar. Därtill föreslås att återstoden av övervakningstiden för en vuxen kan förvandlas till ett kort fängelsestraff om den dömde grovt bryter mot sina skyldigheter i samband med övervakningen.

Till följd av de föreslagna ändringarna skulle denna slags övervakning dömas ut till högst 800 personer per år. Det är inte fråga om elektronisk övervakning t.ex. med hjälp av en fotboja. Kostnaderna uppskattas till cirka 3,7 miljoner euro per år.

Reformerna som föreslås i fråga om villkorligt fängelse är en del av justitieminister Antti Häkkänens åtgärdspaket för att skärpa straffen.

Ytterligare information: Tuuli Herlin, specialplanerare, tfn  02951 50602, e-post: fö[email protected]

Statsrådets beslutsmaterial

Tillbaka till toppen