Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

EU:s justitieministrar diskuterar coronavirusets effekter inom det rättsliga området

Justitieministeriet
3.6.2020 11.53
Pressmeddelande

Justitieminister Anna-Maja Henriksson deltar i en inofficiell videokonferens mellan EU:s justitieministrar torsdagen den 4 juni. Ministrarna ska bland annat diskutera coronaviruspandemins effekter inom det rättsliga området.

Under mötet diskuteras hur de grundläggande och mänskliga rättigheterna tillgodoses under coronaviruspandemin. Generaldirektören för EU:s byrå för grundläggande rättigheter presenterar byråns rapport om ämnet. Vid mötet kommer också Eurojust, det europeiska rättsliga nätverket och Europeiska kommissionen att berätta om sin syn på pandemins konsekvenser för det civil- och straffrättsliga samarbetet.

Ministrarna ska dessutom utbyta åsikter om ett förslag till förordning om vilken stats lagstiftning som ska tillämpas på sidoeffekter av överlåtelse av penningfordringar och andra fordringar. Enhetliga rättsregler skulle gynna både företag och konsumenter, till exempel i form av sänkta finansieringskostnader.

Justitieministrarna har också för avsikt att diskutera utlämning av EU-medborgare som begått brott till tredjeländer och medlemsstaternas eventuella behov av gemensamma anvisningar.

Ytterligare information:

Sini Kumpulainen, specialsakkunnig, tfn +358 295 150 566, [email protected]

Niklas Mannfolk, specialmedarbetare, tfn +358 50 306 3 990, [email protected]

Närmare information om möten 

Tillbaka till toppen