Hoppa till innehåll
Media

EU uppdaterar bestämmelser om distansförsäljning av finansiella tjänster

justitieministeriet
Utgivningsdatum 8.7.2022 10.41
Pressmeddelande

EU ska uppdatera bestämmelserna om försäljning av finansiella tjänster på distans. Målet är att främja tillhandahållandet av finansiella tjänster i EU och samtidigt säkerställa konsumentskydd på hög nivå. Statsrådet sände i dag förslaget till direktiv till riksdagen.

I maj lade Europeiska kommissionen fram ett förslag som syftar till att ändra direktivet om konsumenträttigheter så att de också gäller finansiella tjänster. I samband med reformen ska det gällande direktivet om distansförsäljning av finansiella tjänster till konsumenter upphävas. Reformen är aktuell på grund av de nya bestämmelserna om enskilda finansiella produkter och tjänster och den tilltagande digitaliseringen. Direktivet ändrar bland annat de bestämmelser som gäller konsumentens ångerrätt och rätt att få förhandsinformation innan ett avtal om distansförsäljning av finansiella tjänster ingås. 

Statsrådet understöder målen i direktivförslaget, men anser det viktigt att förslagets förhållande till de särskilda bestämmelserna om enskilda finansiella produkter och tjänster är tydligt. Vidare ska man se till att förslaget inte riskerar konsumentskyddet på hög nivå. Vid förhandlingarna måste också tas hänsyn till det administrativa arbete som detta medför för tillhandahållarna av finansiella tjänster.

Mer information: Antti Laitila, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 08, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Tillbaka till toppen