Hoppa till innehåll
Media

Genomförandet av programmet för bekämpning av våld mot kvinnor lyckades väl

justitieministeriet
Utgivningsdatum 27.3.2023 13.23
Pressmeddelande

De flesta av åtgärderna i programmet för bekämpning av våld mot kvinnor har redan genomförts och resten av projekten blir klara i år. Inom ramen för programmet har ett stort antal myndigheter och experter utbildats och medvetenheten om bland annat hedersrelaterat våld och digitalt våld har ökats.

Programmet för bekämpning av våld mot kvinnor 2020–2023 innehöll sammanlagt 32 åtgärder, av vilka många strävade efter att ingripa i hedersrelaterat och digitalt våld. I programmet ingick också åtgärder som gäller våldsförövarna samt flera skrivningar om strukturerna för och samordningen av förebyggande av våld. Överlag fokuserade programmet på att förebygga våld mot kvinnor, öka medvetenheten om fenomenet och framför allt förbättra kompetensen hos förundersökningsmyndigheterna och de rättsliga myndigheterna.

Bekämpningsprogrammet var en av de viktigaste åtgärderna i regeringsprogrammet för Sanna Marins regering för att minska våldet mot kvinnor. Programmet bereddes i en förvaltningsövergripande arbetsgrupp och publicerades i oktober 2020. För genomförandet av programmet stod årligen 400 000 euro till förfogande.

Bekämpningsprogrammet innehöll nya perspektiv och initiativ

Hösten 2021 genomförde justitieministeriet en kampanj för att ingripa i sexuella trakasserier mot unga kvinnor genom att betona de utomstående betraktarnas roll. I början av det här året genomfördes en kampanj för att informera medborgarna om ändringarna i den nya lagstiftningen om sexualbrott. I ett projekt uppmuntrades finländska spelstudior att göra könsrollerna och världsbilden i spelen mångsidigare. Andra åtgärder för att öka medvetenheten vidtogs också.

En stor helhet i bekämpningsprogrammet var att utbilda myndigheter och sakkunnig personal i identifieringen av våld mot kvinnor och dess olika former samt i hur detta ska beaktas till exempel i straffprocessen och i Brottspåföljdsmyndighetens arbete. Detta ökar effektiviteten och genomslaget i bekämpningen av våld mot kvinnor.

I programmet ingick också flera undersökningar, till exempel en omfattande utredning om händelseförloppen vid och bakgrunden till dråp i parrelationer som riktas mot kvinnor.

Utöver den nu publicerade slutrapporten kommer det under hösten att göras en extern utvärdering av effekterna av programmet för bekämpning av våld mot kvinnor.

Ytterligare information: Elina Ruuskanen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 150 418, [email protected].

Bekämpningsprogrammets slutrapport (på finska)
 

Tillbaka till toppen