Hoppa till innehåll
Media

Jukka Rappe blir biträdande riksåklagare

justitieministeriet
Utgivningsdatum 19.12.2018 14.20
Pressmeddelande

Republikens president har utnämnt vicehäradshövding, statsåklagare, biträdande riksåklagare för viss tid Jukka Rappe till tjänsten som biträdande riksåklagare fr.o.m. den 1 januari 2019.

Jukka Rappe har skött tjänsten som biträdande riksåklagare för viss tid under ett knappt år. Tidigare har han arbetat i 8 år som chef för enheten för åklagarverksamhet vid Riksåklagarämbetet och före det som chef för enheten för åtalsärenden. Rappe har skött uppgiften som statsåklagare sedan Riksåklagarämbetet inrättades år 1997.

Ytterligare information: Miia Ljungqvist, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 50112, e-post: [email protected]

Tillbaka till toppen