Hoppa till innehåll
Media

Justitieminister Henriksson besöker Ryssland

justitieministeriet
Utgivningsdatum 19.11.2012 8.00
Pressmeddelande -

Justitieminister Anna-Maja Henriksson besöker Ryssland den 20 och 21 november. Hon kommer att ha möte med Rysslands justitieminister Aleksandr Konovalov i Moskva. Ministrarna ska underteckna ett samarbetsprogram för åren 20132014 mellan justitieministerierna i Finland och Ryssland.

I samarbetsprogrammet avtalas bl.a. om expertmöten kring frågor som gäller internationell rättshjälp i civilmål samt familjerätten i Finland och Ryssland. Det strävas också efter att effektivisera verkställigheten av domstolsbeslut genom att ordna möten mellan de myndigheter som svarar för utsökning. Samarbetet kring verkställigheten av straff fortsätts.

Samarbetsavtalet mellan justitieministerierna i Finland och Ryssland ingicks 1998. Sedan dess har ministerierna regelbundet avtalat om program för att utveckla samarbetet inom det rättsliga området.

Under besöket kommer Henriksson att diskutera inledandet av samarbetet i vårdnads- och barnfrågor mellan centralmyndigheterna vid tillämpningen av Haagkonventionen om bortföranden av barn samt vid den framtida tillämpningen av Haagkonventionen om skydd för barn. Haagkonventionen om internationella bortföranden av barn börjar tillämpas mellan Finland och Ryssland från och med ingången av nästa år. Ryssland har också anslutit sig till den s.k. Haagkonventionen om skydd för barn som träder i kraft för Rysslands del vid ingången av juni 2013.

I Moskva öppnar minister Henriksson ett seminarium om vårdnad om barn som ordnas av Helsingfors universitet. Vid seminariet publiceras boken "Riita lapsen huollosta Suomessa ja Venäjällä" som innehåller experternas artiklar om vårdnadstvister i Finland och Ryssland.

Justitieminister Henriksson och Rysslands riksåklagare Jurij Tjajka undertecknar ett tvåårigt samarbetsprogram som gäller internationell rättshjälp i brottmål och åklagarsamarbete.

Minister Henriksson öppnar också en tillställning där man kommer att underteckna ett avtal om samarbete mellan Finland och Ryssland i fråga om undersökning av luftfartsolyckor. Direktören för Olycksutredningscentralen Veli-Pekka Nurmi undertecknar avtalet för Finlands del.

Under sitt besök möter ministern också företrädare för medborgarorganisationer och andra sakkunniga.

Ytterligare upplysningar:
ministerns specialmedarbetare Robin Harms, tfn 02951 50176,
konsultativ tjänsteman Marina Venäläinen, tfn 02951 50236,
e-post: fö[email protected]

Pressmeddelandet på ryska

Tillbaka till toppen