Hoppa till innehåll
Media

Kaarlo Tuori blir medlem i Venedigkommissionen

justitieministeriet
Utgivningsdatum 2.5.2018 13.46
Pressmeddelande

Justitieministeriet har utnämnt professor emeritus Kaarlo Tuori till Finlands medlem i Europeiska kommissionen för demokrati genom lag, dvs. Venedigkommissionen. Till suppleant i kommissionen utnämndes justitierådet Päivi Hirvelä. Mandatperioden för medlemmarna är fyra år och perioden börjar i maj 2018.

Venedigkommissionen som inrättades 1990 är ett oberoende expertorgan för konstitutionella frågor inom Europarådet. En central del av kommissionens arbete består av yttranden som den ger på begäran av medlemsstaterna och Europarådets institutioner eller på eget initiativ. Kommissionen ger också rättslig rådgivning till medlemsstaterna vid konstitutionella reformer och andra lagstiftningsreformer samt ordnar utbildningar och seminarier kring frågor som omfattas av dess verksamhetsområde.

Professor emeritus Kaarlo Tuori har sedan länge varit Finlands medlem i Venedigkommissionen. Justitierådet Päivi Hirvelä är ledamot i högsta domstolen och före det har hon arbetat som domare vid Europeiska människorättsdomstolen. Till kommissionens medlemmar betalas inget separat arvode utan det är fråga om ett förtroendeuppdrag.

Ytterligare information:

Sami Manninen, kanslichef, tfn 02951 50318

Tillbaka till toppen