Hoppa till innehåll
Media

Det ska bli lättare att lägga fram medborgarinitiativ

justitieministeriet
Utgivningsdatum 29.11.2018 13.33
Pressmeddelande

Regeringen föreslår ändringar i lagen om medborgarinitiativ för att göra det lättare att lägga fram initiativ. Syftet med de föreslagna ändringarna är att göra förfarandet för att lägga fram ett medborgarinitiativ tydligare och att precisera de bestämmelser som gäller behandling av personuppgifter. Därtill föreslås att tidsfristen för överlämnande av medborgarinitiativ till riksdagen förlängs. Regeringen överlämnade en proposition om detta till riksdagen i dag.

Enligt förslaget ska stödförklaringarna lämnas till Befolkningsregistercentralen för kontroll inom ett år från det att de krävda 50 000 stödförklaringarna har samlats in. Enligt den gällande lagen är tidsfristen sex månader. Också tidsfristen för överlämnande av initiativet till riksdagen ska enligt förslaget förlängas från ett halvt år till ett år.

- De föreslagna ändringarna syftar till att göra förfarandet för att lägga fram medborgarinitiativ tydligare. De hjälper också till att undvika situationer där ett initiativ förfaller vid utgången av valperioden, i och med att möjligheterna att välja när initiativet ska överlämnas till riksdagen för behandling förbättras. Medborgarinitiativ är ett viktigt verktyg för att öka medborgarnas delaktighet. Också yttrandena om de föreslagna lagändringarna tyder på att systemet med medborgarinitiativ upplevs som viktigt och lyckat, säger justitieminister Antti Häkkänen.

Det har varit möjligt att lägga fram medborgarinitiativ sedan 2012. Webbtjänsten medborgarinitiativ.fi togs i bruk i slutet av samma år. Under de senaste sex åren har det lagts fram cirka 800 medborgarinitiativ. Totalt 25 medborgarinitiativ har överlämnats till riksdagen.

Ytterligare information: Heini Huotarinen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 150 127, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)


 

Tillbaka till toppen