Hoppa till innehåll
Media

Delegationen för medborgarsamhällspolitik informerar
Enkätundersökning: Medborgarorganisationerna har goda möjligheter att delta men finansieringspraxis har blivit strängare

justitieministeriet
Utgivningsdatum 25.5.2020 16.01
Pressmeddelande

Finländska organisationer upplever att de har minst ganska bra möjligheter att delta i och påverka den offentliga förvaltningens berednings- och beslutsprocesser. Den allmänna inställningen till frivilligorganisationer har enligt organisationerna själva blivit bättre under senare år men trots detta upplever de att praxis för understöd och finansiering har skärpts.

Delegationen för medborgarsamhällspolitik som verkar i samband med justitieministeriet har publicerat en redogörelse om en enkätundersökning där organisationer tillfrågades om hur de upplever sin roll och delaktighet i den offentliga förvaltningens berednings- och beslutsprocesser. Genom enkäten undersöktes också vilka förändringar som upptäckts under senare år i hur organisationer hörs, i deltagandet i den offentliga förvaltningens beredningsprocesser eller i den offentliga maktens riktlinjer och praxis som gäller finansiering. I redogörelsen behandlas också förändringarna i inställningen till frivilligt arbete.

Delegationens ordförande Kristiina Kumpula anser att det är viktigt att interaktionen mellan förvaltningen och organisationerna blir transparentare än nu. Det är livsviktigt för organisationerna att det civila samhällets verksamhet tryggas genom lokala och nationella beslut. 

- Organisationerna blir ofta ombedda att ge utlåtanden i olika beredningsprocesser men utlåtandenas roll och effekt förblir ofta osynliga och organisationerna får inte tillräckligt med återkoppling på sina utlåtanden eller sitt deltagande i den offentliga förvaltningens samråd. Interaktionen skulle bli bättre om myndigheterna visste mer om organisationernas verksamhet och om organisationerna var mer bekanta med myndigheternas processer, konstaterar Kumpula.

Enligt Kumpula finns det ingen anledning att dra några allmängiltiga slutsatser av den redogörelse som offentliggörs på grund av det relativt låga antalet enkätsvar (n=211). Redogörelsen stöder emellertid iakttagelsen att organisationernas roll i samhället har stärkts. Organisationers små resurser och samhällets förväntningar på funktioner som ska utföras genom frivilligt arbete upplevs som ett problem eftersom det samtidigt har blivit allt svårare att få människor att ställa upp för frivilligt arbete.

Enkätsvaren kom mestadels före coronakrisen så den rapport som nu offentliggörs berättar inget om hur undantagsförhållandena påverkat civilsamhällesorganisationernas verksamhet. Delegationen följer noga upp hur coronakrisen påverkar medborgarverksamheten och deltar i diskussionen om vilka åtgärder som behövs för att trygga civilsamhällets förutsättningar att verka.

Rapporten: Organisationernas roll och delaktighet i den offentliga förvaltningens berednings- och beslutsprocesser (pdf, på finska)

Ytterligare information:

Kristiina Kumpula, ordförande för delegationen, [email protected], tfn 040 588 6248

Maria Wakeham, delegationens generalsekreterare, justitieministeriet, [email protected], tfn 02951 50416

Läs mer:

Mer om delegationen på justitieministeriets webbplats

Anna Munsterhjelm i Allians rf:s blogg: Fiksu valmistelija kokoaa parhaat asiantuntijat tekemään - kutsukaa siis järjestöt eteisestä pöydän ääreen! (Allianssi.fi, på finska)

Riitta Kittilä i SOSTE rf:s blogg: Kuunteleeko valtionhallinto järjestöjä? (Soste.fi, på finska)

Allians och SOSTE är båda medlemsorganisationer vid delegationen och ingår i delegationens arbetsavdelning.

Tillbaka till toppen