Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Minister Häkkänen: Dataskyddslagstiftningen stöder nya slags tjänster och ny affärsverksamhet

Justitieministeriet
7.3.2018 10.35 | Publicerad på svenska 7.3.2018 kl. 13.38
Pressmeddelande

- Regleringen som gäller användningen av personuppgifter har en allt större roll i samhället. Digitaliseringsutvecklingen skapar nya slags affärsmöjligheter och många av dessa är på ett eller annat sätt kopplade till användning av personuppgifter, sade justitieminister Antti Häkkänen vid amerikanska handelskammaren Amcham Finlands tillställning.

Syftet med den nya dataskyddslagstiftningen är att fastställa spelregler för användningen av personuppgifter. Tillämpningen av EU:s dataskyddsförordning börjar i maj. Riksdagen behandlar som bäst regeringens propositions till dataskyddslag som ska komplettera dataskyddsförordningen.

- I lagstiftningen måste möjligheterna till flexibel användning av personuppgifter vägas mot skyddet för personuppgifter. Målet ska vara att skapa så goda förutsättningar som möjligt för behörig användning av personuppgifter till exempel inom affärsverksamheten och forskningen, betonade minister Häkkänen.

- Bestämmelserna om användningen av personuppgifter reglerar i hög grad även verksamhetsmöjligheterna inom näringslivet. Till exempel många transporttjänster bygger på ett personregister med information om kundernas sätt att använda tjänsten.  Lagstiftningen ska möjliggöra nya slags tjänster samtidigt som den tryggar att de grundläggande rättigheterna förverkligas. En särskilt viktig fråga är hur de personuppgiftsansvariga får använda uppgifterna som samlats in, konstaterade justitieminister Häkkänen.

- Dataskyddsreformen syftar till att förenhetliga EU-ländernas dataskyddslagstiftning. Dataskyddsförordningen lämnar också ett nationellt handlingsutrymme och genom att utnyttja handlingsutrymmet strävas det efter att skapa lämpliga verksamhetsförutsättningar för bl.a. vetenskaplig forskning. Det är skäl att lägga märke till att vetenskaplig forskning ges en vid tolkning i förordningen och begreppet innehåller bl.a. teknisk utveckling samt både grundforskning och tillämpad forskning.

Mer information: Lauri Koskentausta, specialmedarbetare, tfn 02951 50131

Minister Häkkänens tal (på engelska)

Tillbaka till toppen