Hoppa till innehåll
Media

Minister Lindström: Alla ska ha möjlighet att vara en del av ett fungerande och tryggt samhälle

justitieministeriet
Utgivningsdatum 4.2.2016 10.47
Pressmeddelande

Justitie- och arbetsminister Jari Lindström är oroad för den ökade ojämlikheten i samhället: - Jag anser att alla människor ska bemötas rättvist och med respekt för människovärdet. Det måste ses till att alla människor och grupper har möjlighet att delta i samhället.

- Det är viktigt att motarbeta utslagning. En utslagen ungdom är en stor förlust för samhället såväl ur human som ur ekonomisk synvinkel, betonade ministern i sitt tal vid seminariet om beredningen den nationella handlingsplanen för grundläggande och mänskliga rättigheter i dag den 4 februari i Helsingfors.

- Rasism, hatpropaganda och utslagning kan aldrig accepteras och regeringen vill ge en klar signal om detta, framhävde Lindström.

- Sett ur ett längre tidsperspektiv har ställningen för de grundläggande och mänskliga rättigheterna stärkts. Den finska demokratin klarar sig bra i internationella jämförelser, men det finns alltid rum för förbättringar, sade ministern.

Minister Lindström lyfte fram barns ställning. - Det har kommit ett stort antal invandrarbarn till Finland. Vi måste se till att arbetsklimatet i skolorna är bra. Under de senaste åren har det talats mycket om mobbning. Vem som helst oavsett etnisk bakgrund kan bli föremål för mobbning. Vi måste ha nolltolerans mot alla former av mobbning såväl i skolorna som på arbetsplatserna.

Seminariet som inledde beredningen av handlingsplanen för grundläggande och mänskliga rättigheter samlade ihop nästan 200 sakkunniga. Handlingsplanen bereds av statsrådets nätverk som leds av justitieministeriet. Planen avses bli klar före slutet av året.

Ytterligare upplysningar:
ministerns specialmedarbetare Leena Riekkola, tfn 02951 60375.

Mer om beredningen av handlingsplanen för grundläggande och mänskliga rättigheter:
konsultativ tjänsteman Yrsa Nyman, tfn 02951 50293.
E-post: fö[email protected]

Jari Lindström
Tillbaka till toppen