Hoppa till innehåll
Media

Minister Lindström: Tack vare tilläggsfinansieringen kan nuvarande fängelser bevaras

justitieministeriet
Utgivningsdatum 14.4.2016 13.57
Pressmeddelande

Enligt planen för de offentliga finanserna som regeringen godkände i dag är anslaget för justitieministeriets förvaltningsområde 923 miljoner euro år 2017. Under ramperioden skärs anslaget ner så att det år 2020 är 864 miljoner euro. Nedskärningen beror bland annat på de ökade nettokostnadsbesparingarna och slutförda ict-projekten samt på att utgifterna som hänför sig till asylsökandenas rättsskydd uppskattas minska.

- Verksamheten ska anpassas till den allt stramare ekonomin genom att reformera utsökningsväsendets strukturer och utveckla förvaltningsområdets informationssystem samt genom att vidta andra åtgärder enligt reformprogrammet för rättsvården. Reformen av tingsrättsnätverket är en del av denna helhet, konstaterar justitie- och arbetsminister Jari Lindström.

För att säkerställa Brottspåföljdsmyndighetens funktionsförmåga och för underhåll av fängelsenätverket anvisas sammanlagt 34,9 miljoner euro i tilläggsfinansiering 2017-2020.

- Tack vare denna tilläggsfinansiering kan de nuvarande fängelserna bevaras. Den uppskattade ökningen i fångantalet ska hanteras med den nuvarande fängelsekapaciteten. Åtgärderna för att effektivisera Brottspåföljdsmyndighetens verksamhet och strukturer kommer dock att fortsättas trots tilläggsfinansieringen, säger minister Lindstöm.

Inom justitieministeriets förvaltningsområde pågår för närvarande fem omfattande ict-projekt, som syftar till att effektivisera domstolarnas, åklagarväsendets, utsökningsväsendets och Brottspåföljdsmyndighetens verksamhet. Tilläggsfinansieringen för utveckling av de centrala informationssystemen uppgår till 32 miljoner euro under åren 2017-2019.

För behandlingen av asyl- och familjeåterföreningsärenden inom justitieministeriets förvaltningsområde anvisas ett tillägg på ca 6 miljoner euro i början av ramperioden. I slutet av ramperioden blir anslaget mindre på grund av att antalet asylsökande uppskattas minska.

Till utsökningsväsendet anvisas en fortsatt finansiering på 1,3 miljoner euro för bekämpning av ekonomisk brottslighet och grå ekonomi för åren 2017-2019.

Ytterligare upplysningar:
ministerns specialmedarbetare Leena Riekkola, tfn 02951 60375,
ekonomidirektör Tapio Laamanen, tfn 02951 50290,
e-post: [email protected]

Jari Lindström
Tillbaka till toppen