Hoppa till innehåll
Media

Ändringar i rättshjälpsdistrikten från början av 2012

justitieministeriet
Utgivningsdatum 19.10.2011 7.00
Pressmeddelande -

Rättshjälpsbyrånätverket ska förnyas vid årsskiftet. Enligt justitieministeriets nya förordning ska byråer slås samman så att det från och med början av nästa år finns 40 rättshjälpsbyråer i stället för 46. Reformen påverkar inte tillgången på rättshjälpstjänster, eftersom rättshjälpsbyråernas verksamhetsställen med undantag av ett ställe förblir som de är.

I reformen ska de minsta rättshjälpsbyråerna slås samman med närmaste byrå. På detta sätt kan man minska byråernas sårbarhet, lätta upp deras förvaltning och öka möjligheterna att omorganisera arbetsuppgifterna. Samtidigt ska en del av namnen på rättshjälpsbyråerna förnyas så att de baserar sig på landskapsnamn på samma sätt som hos flera andra statliga myndigheter.

Varkaus och Pieksämäki rättshjälpsbyråer slås samman till att bilda Mellersta Savolax rättshjälpsbyrå, Åbonejdens rättshjälpsbyrå, Salo rättshjälpsbyrå och Forssa-Loimaa rättshjälpsbyrås verksamhetsställe i Loimaa slås samman till att bilda Egentliga Finlands rättshjälpsbyrå, Tavastehus rättshjälpsbyrå och Forssa-Loimaa rättshjälpsbyrås verksamhetsställe i Forssa slås samman till att bilda Egentliga Tavastlands rättshjälpsbyrå och Vanda rättshjälpsbyrå och Borgå rättshjälpsbyrå slås samman till att bilda Östra Nylands rättshjälpsbyrå.

Enbart Huvudstadsregionens rättshjälpsbyrås verksamhetsställe på Mannerheimvägen ska flyttas till Esbo, där den fortsätter sinverksamhet tillsammans med Esbo och Lojo rättshjälpsbyråer som en del av den nya Västra Nylands rättshjälpsbyrå. Ändringen påverkar inte Helsingfors rättshjälpsbyrå i Sundholmen.

Dessutom ska Tammerforsnejdens rättshjälpsbyrå namn ändras till Birkalands rättshjälpsbyrå och Kajana rättshjälpsbyrås namn till Kajanalands rättshjälpsbyrå.

I cirka 90 av rättshjälpens nuvarande 168 verksamhetsställen ordnas service enligt behov. Personalen är alltså inte ständigt på plats. Från början av 2012 finns det sammanlagt 169 verksamhetsställen och cirka 80 av dem är mottagningar som ordnar service enligt behov. Klienter kan tas emot även på andra ställen än de som anges i förordningen.

I den nya förordningen föreskrivs även om den regionala ansvarsfördelningen mellan rättshjälpsbyråerna vid ordnandet av den allmänna intressebevakningens tjänster.

Ytterligare upplysningar:
regeringsrådet Merja Muilu, tfn 09 1606 7564

Justitieministeriets förordning (pdf) bifogad till pressmeddelandet på nätet www.jm.fi

Rättshjälpsbyråernas kontaktinformation

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen