Hoppa till innehåll
Media

Justitieministeriets förordningar om skyddade belopp vid utmätning och oundgängliga levnadskostnader för gäldenärer i skuldsanering utfärdas i december

Utgivningsdatum 25.11.2016 12.17
Nyhet

Justitieministeriets förordningar om skyddade belopp vid utmätning och oundgängliga levnadskostnader för gäldenärer i skuldsanering år 2017 kan utfärdas först efter att republikens president har stadfäst lagen om indexjustering för 2017 av folkpensionen och vissa andra förmåner. Därför skjuts utfärdandet av dessa förordningar fram till december.

I motsats till den permanenta lagstiftningen fryses folkpensionsindexet på 2016 års nivå. Dessutom sänks indexet med 0,85 procent.  Ändringen genomförs genom lagen om indexjustering för 2017 av folkpensionen och vissa andra förmåner, som avses träda i kraft den 1 januari 2017.

Poängtalet för folkpensionsindexet blir 1617 år 2017. I praktiken sänks indexet med 0,86 procent. Riksdagen antog lagen den 23 november 2016.  Justitieministeriet utfärdar de ovan nämnda förordningarna när lagen har stadfästs.

Ytterligare upplysningar:

regeringsrådet Kari Liede, tfn 02951 50210

e-post: [email protected]

Tillbaka till toppen