Hoppa till innehåll
Media

Förslaget till ändring av grundlagen på remiss

justitieministeriet
Utgivningsdatum 1.11.2016 13.24
Pressmeddelande
Justitieministeriet har skickat ett förslag till ändring av grundlagens bestämmelse om skyddet av förtroliga meddelanden ut på remiss. Förslaget hänför sig till beredningen av underrättelselagstiftningen.

Arbetsgruppen föreslog i början av oktober att grundlagen ska revideras så att det för att trygga den nationella säkerheten kan föreskrivas genom vanlig lag om nödvändiga begränsningar i skyddet för hemligheten i fråga om förtroliga meddelanden, när de förutsättningar som ska anses vara behövliga är uppfyllda.

Enligt förslaget ska det till grundlagen fogas nya grunder för begränsning av hemligheten i fråga om förtroliga meddelanden. Meddelandehemligheten ska enligt förslaget kunna begränsas för att trygga den nationella tryggheten eller för att förbereda för hot mot den samt för att inhämta information om militär verksamhet som allvarligt hotar den nationella säkerheten.

Justitieministeriet önskar att i synnerhet frivilligorganisationer tar ställning till förslaget. Begäran om utlåtande finns i tjänsten utlåtande.fi. Remissbehandlingen avslutas den 13 januari 2017.

Efter remissbehandlingen fortsätter beredningen av förslaget i en parlamentarisk grupp.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsdirektör Tuula Majuri, tfn 02951 50280, och
specialsakkunnig Anu Mutanen, tfn 02951 50311, e-post: [email protected]

Jari Lindström
Tillbaka till toppen