Hoppa till innehåll
Media

Brottspåföljdsmyndighetens projekt i Jyväskylä går framåt

justitieministeriet
Utgivningsdatum 7.7.2016 14.25
Pressmeddelande
Justitieministeriet har beslutat att det öppna fängelset i Laukas och Jyväskylä byrå för samhällspåföljder ska slås samman och placeras i ett nybygge som uppförs i Jyväskylä. Byggnaden blir en öppen anstalt med plats för 60 fångar och lokaler för byrån för samhällspåföljder.

Justitieministeriet har bemyndigat Brottspåföljdsmyndigheten att ingå hyresavtal om byggnaden med Senatfastigheter. Statsrådets finansutskott förordade idag justitieministeriets förslag.

Projektet i Jyväskylä är ett led i genomförandet av Brottspåföljdsmyndighetens vision för dess nätverk av anstalter. Genom att slå samman fängelset och byrån för samhällspåföljder utvecklar man verksamheten. En öppen anstalt kan utnyttja nätverken och kompetensen hos byrån för samhällspåföljder bättre än i nuläget. Att den öppna anstalten placeras i Jyväskylä främjar fångarnas integrering i ett liv utan brottslighet.

De nya lokalerna kräver mindre övervaknings- och fastighetspersonal än för närvarande. Genom att slå ihop enheterna får man förutom funktionella synergieffekter också en besparing på ca fyra årsverken. Omkostnadsbesparingarna är 140 000 euro om året fr.o.m. 2019. Hyreskostnaderna går under Brottspåföljdsmyndighetens verksamhetsutgifter.

Det är inte möjligt att fortsätta verksamheten i det öppna fängelset i Laukas, eftersom lokalerna skulle kräva en grundlig renovering, och inte ens då skulle lokalerna vara effektiva och uppfylla kraven på modern teknik.

Ytterligare information:
Marianne Mäki, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 150 238, justitieministeriet och Kauko Niemelä, lokalchef, Brottspåföljdsmyndigheten, tfn 050 531 8285

Tillbaka till toppen