Hoppa till innehåll
Media

Seminarium om digitalt våld mot kvinnor den 25 november

justitieministeriet
Utgivningsdatum 1.11.2021 15.46
Nyhet

Den 25 november uppmärksammas den internationella dagen mot våld mot kvinnor och då ordnar justitieministeriet i samarbete med Kvinnoorganisationernas Centralförbund ett seminarium om digitalt våld. Evenemanget är en del av regeringens program för bekämpning av våld mot kvinnor.

Digitalt våld är ett välkänt fenomen för många som är offer för våld i nära relationer. I diskussionen om våld och i myndigheternas verksamhet har frågan däremot inte uppmärksammats i någon större utsträckning. Vid seminariet granskar internationella och finländska experter digitalt våld ur olika synvinklar. Ämnen som diskuteras är till exempel könsstereotyper i videospel och könsbaserat våld inom spelbranschen.

Seminariet öppnas av justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Seminariet hålls i Helsingfors och det är möjligt att delta på plats eller på distans. Anmälningar tas emot till och med den 19 november.

Ytterligare information: Elina Ruuskanen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 150 418, [email protected] 

Seminarium om digitalt våld mot kvinnor
 

Tillbaka till toppen