Hoppa till innehåll
Media

Styrgrupp leder beredningen av en ny nationalspråksstrategi

justitieministerietstatsrådets kansli
Utgivningsdatum 14.1.2021 14.14
Pressmeddelande

Statsrådet har tillsatt en styrgrupp för att dra upp riktlinjer för beredningen av en ny nationalspråksstrategi.

Nationalspråksstrategin är ett svar på oron över nationalspråkens ställning i en föränderlig språkmiljö. Målet för arbetet är att garantera vars och ens rätt att få service på finska och svenska och att hitta lösningar på de utmaningar som finns i tillgodoseendet av de språkliga rättigheterna.

- De språkliga rättigheterna är grundläggande rättigheter. Den nya nationalspråksstrategin är en del av regeringsprogrammets språkpolitiska reformer, genom vilka vi vill främja tillgodoseendet av de språkliga rättigheterna och språkens livskraft i Finland, säger statsminister Sanna Marin.

- Regeringens nya nationalspråksstrategi garanterar möjligheterna att trygga och värna om nationalspråken. I framtiden behöver vi nya lösningar och strukturer för att trygga Finlands tvåspråkighet och de språkliga rättigheterna i alla lägen, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Styrgruppens mandatperiod sträcker sig från den 14 januari till den 31 december 2021. Avsikten är att den omarbetade nationalspråksstrategin ska godkännas i form av regeringens principbeslut före juni 2021.

Ordförande för styrgruppen är statsminister Sanna Marin. Första vice ordförande är justitieminister Anna-Maja Henriksson och andra vice ordförande är statssekreterare Henrik Haapajärvi. Till styrgruppen har utnämnts ett antal permanenta sakkunniga med erfarenhet av språkfrågor inom olika samhällsområden.

Finlands officiella språk, med andra ord nationalspråk, är finska och svenska. Nationalspråksstrategin är en del av regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marin.

Ytterligare information:
Anna Kiiskinen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 150 134, [email protected]
Corinna Tammenmaa, språkrättsråd, tfn 0295 150 181, [email protected]

Statsrådets beslut (på finska)

Språkpolitiska reformer
Styrgruppens sammansättning
 

Tillbaka till toppen