Hoppa till innehåll
Media

Beredningen för att koncentrera behandlingen av summariska tvistemål till vissa tingsrätter inleds

justitieministeriet
Utgivningsdatum 17.6.2016 10.12
Pressmeddelande
Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som ska bereda ett förslag för att koncentrera behandlingen av summariska tvistemål till vissa tingsrätter. Med summariska tvistemål avses främst sådana ostridiga fordringsmål som tingsrätten kan avgöra i skriftligt förfarande.

Enligt de riktlinjer som justitie- och arbetsminister Jari Lindström slog fast i februari 2016 ska summariska tvistemål koncentreras till högst två tingsrätter inom var och en hovrätts domkrets. Summariska mål skulle enligt dessa riklinjer behandlas vid Östra Nylands, Kajanalands, Egentliga Tavastlands, Kymmenedalens, Uleåborgs, Birkalands och Österbottens tingsrätter. På vilket sätt koncentreringen genomförs och var summariska mål ska behandlas preciseras i den fortsatta beredningen.

Arbetsgruppen ska bereda ett förslag till ändring av lagstiftningen så att behandlingen av summariska tvistemål kan koncentreras till ett begränsat antal tingsrätter. Därtill ska borgenärerna ges möjlighet att ansöka om såväl utsökningsgrund som verkställighet av den med en och samma elektroniska stämningsansökan. Detta skulle både göra förfarandet enklare och medföra kostnadsinbesparingar.

Arbetsgruppen ska också utarbeta ett förslag till lagstiftning som ålägger indrivningsföretagen att använda tingsrättens och utsökningens elektroniska informationssystem. Arbetsgruppen ska dessutom bedöma möjligheterna att utveckla förfarandena vid bevislig delgivning.

Arbetsgruppens mandattid är 15.8.2016 - 31.1.2017.

Koncentreringen av behandlingen av summariska ärenden baserar sig på reformprogrammet för rättsvården för åren 2013 - 2025. Projektet har samband med reformen av tingsrättsnätverket.

Ytterligare upplysningar:
arbetsgruppens ordförande, lagstiftningsrådet Maarit Leppänen, tfn 02951 50276, e-post: [email protected]

Jari Lindström
Tillbaka till toppen