Hoppa till innehåll
Media

Ekonomi- och skuldrådgivning ges i fortsättningen på rättshjälpsbyråerna

justitieministeriet
Utgivningsdatum 12.12.2018 13.27
Pressmeddelande

Ekonomi- och skuldrådgivningens tjänster överförs från och med den 1 januari 2019 till rättshjälpsbyråerna. Reformen syftar till att göra verksamheten enhetligare och förbättra ekonomi- och skuldrådgivningens e-tjänster.

Servicen inom ekonomi- och skuldrådgivningen ska efter årsskiftet produceras av alla 22 rättshjälpsbyråer och på Åland av Ålands rättshjälps- och intressebevakningsbyrå. Ekonomi- och skuldrådgivning har tidigare hört till regionförvaltningsverkens uppgifter.

Ekonomi- och skuldrådgivningens uppgifter ändras inte och servicen är fortsättningsvis avgiftsfri för kunden. Nytt är att ekonomi- och skuldrådgivningens kunder kan vända sig till vilken som helst rättshjälpsbyrå oberoende av var de bor. Kunderna har också möjlighet att få tjänster som distansservice via en videolänk.

Målet är att erbjuda medborgarna ekonomi- och skuldrådgivning på ett mer enhetligt sätt än förut i hela landet och förbättra möjligheterna att utveckla e-tjänster. Genom reformen kan man också förebygga utslagning på grund av skuldsättning. Då ekonomi- och skuldrådgivningstjänster tillhandahålls vid rättshjälpsbyråerna, har kunderna vid behov tillgång även till juridiska tjänster.

Det strävas efter att kundservicen ska kunna skötas utan något större avbrott även vid årsskiftet. För kunderna bokas vid behov preliminära tider till nästa år. De preliminära tiderna bekräftas separat efter årsskiftet.

Mer information om de regionala tjänsterna kommer att finnas på ekonomi- och skuldrådgivningens webbplats ekonomi-ochskuldrådgivning.fi som öppnas den 1 januari 2019.

Ytterligare information:

Sanna Helesuo, specialplanerare, tfn 02951 50005, fornamn,[email protected]

Maaria Rubanin, regeringsråd, tfn 02951 50140, [email protected]

Tillbaka till toppen