Hoppa till innehåll
Media

Tillämpningen av bestämmelsen om utnyttjande av personer som blivit föremål för sexhandel ska utredas

justitieministeriet
Utgivningsdatum 8.12.2020 17.43
Nyhet

Justitieministeriet låter göra en utredning om varför strafflagens bestämmelse om utnyttjande av personer som blivit föremål för sexhandel tillämpas så sällan. Till utredare har på basis av ett anbudsförfarande valts Helsingfors universitets juridiska fakultet. Utredningen kommer att genomföras av Sakari Melander, professor i straffrätt.

Sedan 2015 gäller en lagändring enligt vilken det är straffbart att köpa sex av ett offer för koppleri eller människohandel också när gärningen begås av oaktsamhet. Det krävs inte längre att köparen har varit medveten om att den som säljer de sexuella tjänsterna är ett offer för koppleri eller människohandel. Köparen kan dömas också om han eller hon har haft skäl att misstänka koppleri eller människohandel.

Syftet med lagändringen är att bättre skydda offren för koppleri och människohandel. Konsekvenserna av ändringen har inte tidigare undersökts.

Faktum är att det antal brott som anmälts till polisen har varit litet, under tio fall per år. I utredningen undersöks orsakerna till det låga antalet brottsanmälningar, förundersökningar, åtalsprövningar och domar.

Utredningen ska innehålla praktiska förslag bland annat för att utveckla myndigheternas verksamhet och öka brottslingarnas risk för att bli straffrättsligt ansvariga för sina gärningar. Arbetet ska vara färdigt senast den 31 maj 2021.

Arbetet mot människohandel

Ytterligare information:
Venla Roth, statsrådets samordnare för arbetet mot människohandel, tfn 0295 150 011, e-post: [email protected]

Tillbaka till toppen