Hoppa till innehåll
Media

Behandlingen av asylbesvär ska decentraliseras till fyra förvaltningsdomstolar

justitieministeriet
Utgivningsdatum 10.11.2016 13.48
Pressmeddelande
Regeringen föreslår att behandlingen av asylbesvär decentraliseras så att dessa utöver Helsingfors förvaltningsdomstol kan behandlas vid Östra Finlands, Norra Finlands och Åbo förvaltningsdomstol. Den behöriga domstolen bestäms enligt vilket av Migrationsverkets asylenhets ansvarsområde saken hänför sig till.

Bakom ändringen ligger den betydande ökningen i antalet asylsökande under 2015. För närvarande får Migrationsverkets beslut i ett asylärende överklagas hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Trots att Helsingfors förvaltningsdomstol har anställt mer personal har behandlingen av dessa besvär hopat sig.

Om behandlingen inte decentraliseras kan den genomsnittliga behandlingstiden i dessa ärenden fördubblas till över 12 månader. Syftet med decentraliseringen är att se till att den genomsnittliga behandlingstiden inte blir över sex månader.

Behandlingstiden påverkar även de kostnader som orsakas av inkvartering av asylsökande. Om behandlingstiderna förkortas, kan den kalkylmässiga inbesparingen i inkvarteringskostnaderna uppgå till tiotals miljoner euro.

Enligt förslaget ska lagändringen träda i kraft vid ingången av år 2017 eller så snart som möjligt i början av 2017. De ärenden som har inletts i Helsingfors förvaltningsdomstol när lagen träder i kraft överförs för behandling till den förvaltningsdomstol som ska behandla ärendet enligt de nya bestämmelserna. Detta är nödvändigt för att trygga en smidig och snabb behandling av besvärsärenden. I ärenden där det har förrättats muntlig förhandling eller som har avgjorts redan i sammanträdet, behandlas dock till slut i Helsingfors förvaltningsdomstol.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Arja Manner, tfn 02951 50450,
överinspektör Anu Koivuluoma, tfn 02951 20228, e-post: [email protected]

Tillbaka till toppen