Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Arbetsgrupp ska bereda en reform av inlösningslagstiftningen

Justitieministeriet
21.2.2018 11.10
Pressmeddelande

Justitieministeriet har i dag tillsatt en arbetsgrupp som ska bereda en reform av inlösningslagstiftningen. Avsikten är att modernisera inlösningslagen, påskynda behandlingen av inlösningsärenden och garantera att markägarna behandlas lika.

Arbetsgruppen ska bedöma om det finns behov att uppdatera bestämmelserna om ersättningsgrunder och ersättningsförfarandet. Arbetsgruppen ska också se till att kravet på full ersättning enligt grundlagen uppfylls och att markägarna behandlas lika vid alla inlösningsförrättningar.

Enligt den gällande inlösningslagen har ägaren av egendom som ska inlösas rätt att få full ersättning för ekonomiska förluster till följd av inlösen. I de flesta fallen har denna rätt också förverkligats. I vissa undersökningar har det dock framförts att kravet på full ersättning inte alltid uppfylls i förfarandet enligt den gällande regleringen.

Genom reformen vill man också förenkla och påskynda behandlingen av inlösningsärenden samt sänka kostnaderna för behandlingen.

Justitieministeriet tillsätter också en separat uppföljningsgrupp som ska följa och bedöma arbetsgruppens arbete.

Bakom reformen ligger målet enligt statsminister Juha Sipiläs regeringsprogram att förbättra egendomsskyddet.

Mer information:

Antti T. Leinonen, lagstiftningsdirektör, tfn 02951 50264, [email protected]

Mer om projektet: http://oikeusministerio.fi/sv/projekt?tunnus=OM022:00/2016

Tillbaka till toppen