Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp ska bereda förslag för att lätta upp rättsprocesserna

justitieministeriet
Utgivningsdatum 14.9.2016 9.59
Pressmeddelande
Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som ska utveckla medel för att lätta upp förfarandena i anslutning till rättegångar och behandlingen av brott- och tvistemål.
Arbetsgruppen ska bereda förslag för att lätta upp beslutssammansättningarna vid tingsrätterna, hovrätterna och högsta domstolen. Arbetsgruppen ska inte i detta skede bereda ändringar i nämndemannasystemet, men dessa frågor kan tas upp i arbetsgruppen efter att den politiska bedömningen av behovet att ändra på nämndemannasystemet är klar.

Arbetsgruppen ska också bereda förslag för att lindra den åtalades skyldighet att vara personligen närvarande vid rättegången samt för att öka användningen av videohörande vid domstolarna.

Arbetsgruppens ska dessutom utreda möjligheterna att öka användningen av skriftliga förfaranden i brottmål vid tingsrätten för att lätta upp och effektivisera behandlingen i klara fall.

Bakom tillsättandet av arbetsgruppen ligger regeringsprogrammets målsättningar, enligt vilka rättsprocesserna ska påskyndas och domstolarna ges möjlighet att koncentrera sig på sina kärnuppgifter. Därtill ska domstolarnas behandlingstider göras kortare bl.a. genom att bestämmelserna om domstolarnas sammansättning görs mer flexibla och digitaliseringen av domstolsprocesserna främjas bl.a. genom att öka användningen av videohörande.

Arbetsgruppens uppgifter grundar sig på reformprogrammet för rättsvården och programmet för utveckling av rättsvården som sammanställdes vid justitieministeriet i somras under minister Jari Lindströms ledning.

Justitieministeriets bedömningspromemoria om möjligheterna att lätta upp rättegångsförfarandena var ute på remiss i våras. Kommentarerna och utvecklingsförslagen som framfördes under remissbehandlingen kommer att beaktas i arbetsgruppens arbete.

Ytterligare information:
lagstiftningsrådet Kirsi Pulkkinen, tfn 02951 50438 (e-post: [email protected]), och
lagstiftningssekreterare Liisa Ojala, tfn 02951 50156,e-post: [email protected]

Jari Lindström
Tillbaka till toppen