Jari Lindström: Den nordiska samekonventionen tar ett steg framåt

Jari Lindström: Den nordiska samekonventionen tar ett steg framåt   fi | sv Samerna är ett urfolk som bor i ett område som sträcker sig över...

Mervi Sarimo: Varför införa en brottsofferavgift?

Mervi Sarimo: Varför införa en brottsofferavgift?  fi | sv Medienyheterna kring brottsofferavgiften, vilken togs i bruk den 1 december 2016, har...

Arto Jääskeläinen: Mycket att tänka på när det gäller internetröstningen - nu ska det utredas

Arto Jääskeläinen: Mycket att tänka på när det gäller internetröstningen - nu ska det utredas   fi | sv Röstningsförfarandet i Finland anses...

Minna Piispa: Invånare och föreningar med i brottsförebyggandet

Minna Piispa: Invånare och föreningar med i brottsförebyggandet   fi | sv Det nya nationella programmet för brottsförebyggande, som statsrådet...

Corinna Tammenmaa: Ett folk, flera språk

Corinna Tammenmaa: Ett folk, flera språk  fi | sv Våren 2016 bad justitieministeriet allmänheten att via tjänsten dinåsikt.fi berätta om sina...