Hoppa till innehåll
Media

Minister Henriksson deltog i möte för ministrar och sametingsordförande i Sverige

justitieministeriet
Utgivningsdatum 18.1.2023 14.55
Pressmeddelande

Justitieminister Anna-Maja Henriksson deltog i dag i ett möte för ministrarna som ansvarar för samefrågor samt sametingsordförandena i Stockholm. Teman för mötet var bland annat den nordiska samekonventionen samt hatretorik och rasism som riktar sig mot samer.

– Vi är eniga om att det är viktigt att fortsätta arbetet för att få till stånd en nordisk samekonvention. Tyvärr är också hatretorik mot samer ett aktuellt tema. Den oklara situationen med den nationella sametingslagen som pågått länge i Finland har varit mycket svår särskilt för unga samer. Det ger orsak till självrannsakan, om många unga upplever diskussionen om lagreformen som rentav traumatiserande. Det är nu av yttersta vikt att riksdagen godkänner sametingslagen, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

I mötet i Stockholm deltog förutom Henriksson också Sveriges kulturminister Parisa Liljestrand, statssekreterare Nancy Charlotte Porsanger Anti från Norges kommun- och regionministeriet och sametingspresident Silje Karine Muotka från Norge, sametingets II vice ordförande Leo Aikio från Finland samt sametingets vice styrelseordförande Stefan Mikaelsson från Sverige.

Vid mötet diskuterades bland annat tillgången till innehåll på samiska på digitala plattformar och vilka konsekvenser klimatförändringen har för den arktiska regionen.
– Befolkningen i den arktiska regionen och i synnerhet urfolken är de första som känner av effekterna av klimatförändringen. Vid mötet betonade man vikten av informationsutbyte mellan olika stater och lyfte man fram vikten av att bedöma klimatåtgärdernas effekter just i samiska områden, tillägger Henriksson.

Vid tillställningen delades dessutom det nordiska samiska språkpriset Gollegiella ut. Priset gick till Ole Henrik Magga samisk-norsk språkforskare och politiker från Kautokeino. I år delades priset ut för tionde gången för en betydande satsning för att främja det samiska språket. 

Sedan år 2000 har de ministrar som ansvarar för samordningen av samefrågor i Finland, Sverige och Norge och ordförandena för ländernas sameting sammanträtt regelbundet till ett gemensamt möte för att behandla samefrågor av gemensamt intresse för de tre nordiska länderna. Beredningen av mötena hör till den nordiska ämbetsmannakommittén för samefrågor. Vid mötet övergick ordförandeskapet för det nordiska samarbetet i sameärenden till Finland år 2023.

Ytterligare information:
Elina Vaara, konsultativ tjänsteman, tfn 050 479 2721, [email protected] 
Mikaela Nylander, statssekreterare, tfn 0295 150 110, [email protected]

Läs mer om språkpriset Gollegiella 
om.fi/samearenden 

Vinnare av Nordiskt samiskt språkpris - Gollegiella

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen