Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Minister Häkkänen vid människorättskonferensen: Integritetsskydd är en viktig fråga i den digitala världen

Justitieministeriet
12.4.2018 19.56 | Publicerad på svenska 13.4.2018 kl. 13.53
Pressmeddelande

Justitieminister Antti Häkkänen deltog i Europeiska ministerkommitténs högnivåkonferens som ordnades av ordförandelandet Danmark i Köpenhamn den 12 april. Temat för konferensen var reformen av det europeiska konventionssystemet för de mänskliga rättigheterna. I samband med konferensen träffade minister Häkkänen Europarådets generalsekreterare Thorbjørn Jagland och Tysklands justitieminister Katarina Barley.

- Dataläckorna i Facebook har fått människor att inse betydelsen av skyddet för den personliga integriteten. I vår diskussion med Tysklands justitieminister konstaterade vi att Europa bör stärka sitt ledarskap när det gäller att skapa ansvarig reglering för digitaliseringsfrågor och ny teknologi, sade Häkkänen.

Enligt Häkkänen ökar betydelsen av skyddet för personuppgifter ständigt såväl inom ny affärsverksamhet och säkerhet som när det gäller informationspåverkan.

- En allt större del av affärsverksamheten bygger på användning av personuppgifter. Samtidigt måste man trygga en effektiv integritetsskydd. Det ska ses till att det råder en balans mellan skyddet för personuppgifter och förutsättningarna för affärsverksamhet. De senaste nyheterna om missbruk av personuppgifter inom affärsverksamheten är oroväckande. Lagstiftarna måste ständigt följa de snabba förändringarna i omvärlden och se till att skyddet för personuppgifter hålls på en tillräckligt hög nivå, sade Häkkänen.

Minister Häkkänen diskuterade med generalsekreterare Jagland om människorättsläget i Europa samt utmaningarna som gäller förhållandet mellan de mänskliga rättigheterna och artificiell intelligens.

- Vi delade oron för att mänskliga rättigheter verkar ha ifrågasatts på olika håll i Europa. En av Europarådets viktigaste uppgifter är att trygga ett fungerande system för mänskliga rättigheter. Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, dvs. Europadomstolen, har en viktig roll när det gäller att försvara de mänskliga rättigheterna i Europa, konstaterade Häkkänen.

- Vi diskuterade också om vilka för- och nackdelar artificiell intelligens medför för de mänskliga rättigheterna. Utnyttjandet av artificiell intelligens ska ske på ett kontrollerat sätt och enligt rättsstatsprincipen. Detta ligger i både medborgarnas, företagens och den offentliga förvaltningens intressen, påpekade Häkkänen.

Finland börjar sitt ordförandeskap i Europarådet i november 2018.

- Människorättsläget i Europa kommer att vara en viktig punkt på Finlands agenda. Vi är speciellt oroliga för respekten för rättsstatsprincipen och tryggandet av yttrandefriheten i Europa. En annan viktig fråga på agendan är tryggandet av Europadomstolens oberoende, berättade Häkkänen.

Minister Häkkänen träffade också Hollands justitieminister Ferdinand Grapperhaus.

Mer information:
Lauri Koskentausta, specialmedarbetare, tfn +358 2951 50131,

Eeva Aittoniemi, konsultativ tjänsteman, tfn +358 2951 50170

High-Level Conference in Copenhagen  

Minister Häkkänens tal (på engelska) 

Antti Häkkänen
Tillbaka till toppen