Hoppa till innehåll
Media

Minister Lindström: Utredare ska se över försäkringsdomstolens praxis

justitieministeriet
Utgivningsdatum 27.9.2016 13.57
Pressmeddelande
Justitie- och arbetsminister Jari Lindström ska tillsätta en utredare som ska se över förfarandena i samband med försäkringsdomstolens muntliga förhandlingar och vilken inverkan muntlig förhandling har på ändringssökandens rättskydd. Andra frågor som ska utredas är förfarandena i anslutning till inhämtande av sakkunnigläkarutlåtanden och på vilket sätt utlåtandena påverkar ändringssökandens rättsskydd.

- Vid muntlig förhandling kan den som söker ändring själv berätta om sin situation. Ändringssökanden har dessutom rätt att framföra sin egen syn på sakkunnigläkarutlåtandet. Dessa är viktiga faktorer när det gäller domstolsbehandlingens öppenhet, konstaterar minister Lindström.

Utredaren ska också kartlägga möjligheterna att öka antalet muntliga förhandlingar och sakkunnigläkarutlåtanden. I kartläggningen beaktas vilka konsekvenser ökandet av antalet muntliga förhandlingar och sakkunnigläkarutlåtanden har för behandlingstiderna och ändringssökandens rättskydd.

Justitieministeriet har bett försäkringsdomstolen utreda på vilket sätt den nya domstolslagen som träder i kraft vid ingången av 2017 påverkar försäkringsdomstolens beslutsverksamhet och -sammansättningar. - Eventuella resursbehov kommer att övervägas på basis av denna utredning, säger minister Lindström. - Behovet av lagstiftningsåtgärder diskuteras efter att utredningarna har blivit klara.

Utredarens uppdrag gäller enbart försäkringsdomstolens processer. Substanslagstiftningen som reglerar försäkringsdomstolens verksamhetsområde hör till social- och hälsovårdsministeriet.

Utredningen som gäller försäkringsdomstolens praxis är ett led i minister Lindströms program för utveckling av rättsvården.

Ytterligare upplysningar:
ministerns specialmedarbetare Leena Riekkola, tfn 02951 60375, utvecklingschef Tuula Kivari, tfn 02951 50546, e-post: [email protected]

Jari Lindström
Tillbaka till toppen