Hoppa till innehåll
Media

Offer för sexhandel lämnas utan tillräckligt skydd

justitieministeriet
Utgivningsdatum 29.4.2022 12.15
Pressmeddelande

Utredningen om tillämpningspraxisen för bestämmelsen om utnyttjande av personer som är föremål för sexhandel har blivit färdig. Utredningen beställdes av justitieministeriet.

Strafflagens bestämmelse om utnyttjande av person som är föremål för sexhandel har varit i kraft sedan 2006. I bestämmelsen kriminaliseras köp av sex av ett offer för människohandel eller koppleri.

I forskningsprojektet bedömdes tillämpningspraxisen för bestämmelsen utifrån material och intervjuer som samlats in från polisen, Åklagarmyndigheten och domstolarna 2010–2020. En central iakttagelse är att bestämmelsen har tillämpats påtagligt lite i förhållande till antalet fall som gäller koppleri och människohandel. 

Även om bestämmelsen om utnyttjande av en person som är föremål för sexhandel anses motiverad, upplevs den vara ringa till sitt straffvärde. Därför framskrider ärenden som gäller bestämmelsen inte i straffprocessen, utan ofta fokuserar brottsutredningen på allvarligare gärningar inom samma ärendehelhet. Dessutom har många mål som gäller bestämmelsen fallit på grund av bristen på bevisning, då det enda beviset har varit svarandens egen berättelse om det inträffade. 

- Bestämmelsen om utnyttjande av personer som är föremål för sexhandel är en nödvändig del av helheten av bestämmelserna om sexualbrott och människohandel. Bestämmelsens karaktär av utnyttjandebrott identifieras dock inte tillräckligt, och därför förverkligas inte dess syfte att skydda offren, konstaterar forskningsprojektets ledare, professor Sakari Melander vid Helsingfors universitet. 

Utredningen har gjorts av professor Sakari Melander och doktoranden Venus Mahmood vid Helsingfors universitet.

Ytterligare information:
Sakari Melander, professor, tfn 0294 121 781, [email protected]

Utnyttjande av person som är föremål för sexhandel: Tillämpningspraxis för bestämmelsen (på finska)

Arbetet mot människohandel

Tillbaka till toppen