Hoppa till innehåll
Media

Rättshjälpsbyråernas förvaltning centraliseras

justitieministeriet
Utgivningsdatum 16.6.2016 13.37
Pressmeddelande

De statliga rättshjälpsbyråernas förvaltning minskar. De nuvarande sex rättshjälpsdistrikten blir ämbetsverk med centraliserad förvaltning. Avsikten är att republikens president stadfäster ändringen så att den träder i kraft den 1 oktober 2016.

Reformen leder till att kvaliteten på de tjänster som tillhandahålls medborgarna förbättras. Genom att centralisera förvaltningen frigörs resurser från administrativa uppgifter till advokat- och intressebevakningsarbetet. Samtidigt utjämnas skillnaderna mellan olika rättshjälpsbyråer när det gäller kötider.

Distrikten kommer i fortsättningen att heta rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt. För intressebevakningstjänster inrättas det egna byråer så att det på varje verksamhetsställe finns en rättshjälpsbyrå och en intressebevakningsbyrå parallellt. Rättshjälpsbyråerna tillhandahåller rättshjälpstjänster och intressebevakningsbyråerna betjänar intressebevakningskunder.

De nuvarande verksamhetsställena fortsätter som tidigare. För närvarande finns det 27 statliga rättshjälpsbyråer med sammanlagt 165 verksamhetsställen. I knappt hälften av verksamhetsställena finns det personal på plats dagligen. I resten av verksamhetsställena finns det personal efter behov.

Den nya organisationen gör det enklare att kontrollera jävigheten, eftersom det faktum att en person har fått rättshjälp inte längre leder till jäv inom intressebevakningen och vice versa.

Ytterligare upplysningar:
regeringsrådet Merja Muilu, tfn 02951 50200
regeringssekreterare Kirta Heine, tfn 02951 50214
e-post: fö[email protected]


Jari Lindström
Tillbaka till toppen