Hoppa till innehåll
Media

Justitieministeriet välkomnar alla med i beredningen av den nya nationalspråksstrategin

justitieministeriet
Utgivningsdatum 25.5.2020 15.16
Pressmeddelande

Justitieministeriet har inlett beredningen av en ny nationalspråksstrategi. Målet för strategin är att garantera vars och ens rätt att få service på finska och svenska och hitta lösningar på de utmaningar som finns i tillgodoseendet av de språkliga rättigheterna.

Nationalspråksstrategin bereds öppet och i växelverkan med olika intressegrupper. Vid beredningen används en digital webbplattform för att samla in åsikter om de utmaningar som finns i användningen av finska och svenska i vardagen. Justitieministeriet bjuder in sakkunniga, intressentgrupper och medborgare att diskutera hur framtiden för finskan och svenskan i Finland ser ut.

Nationalspråksstrategin är ett svar på oron över nationalspråkens ställning i en föränderlig språkmiljö. Användningsområdet för det finska språket har minskat särskilt inom vetenskapen och näringslivet. Andra centrala frågor som utreds under projektet är hur tillgången till svenskspråkig arbetskraft ska säkerställas och hur digitaliseringen inverkar på hur de språkliga rättigheterna kan tillgodoses.

- Tvåspråkighet är en av Finlands rikedomar. Vårt modersmål är en viktig grundläggande rättighet för oss alla. Det är en del av vår identitet och kultur. Varje finländare ska ha möjlighet att påverka de rådande språkförhållandena, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

- I tillgodoseendet av de språkliga rättigheterna är det i sista hand fråga om att tillgodose vars och ens grundläggande rättigheter. Vi måste alla kunna delta i samhällelig verksamhet och få offentlig service på båda nationalspråken även i framtiden. Därför är det viktigt att både finsk- och svenskspråkiga deltar i beredningen av nationalspråksstrategin.

Finlands officiella språk, dvs. nationalspråk, är finska och svenska. Nationalspråksstrategin är en del av regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marin.

Ytterligare information:

Anna Kiiskinen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295150134, [email protected]
Corinna Tammenmaa, språkrättsråd, tfn 02951 50181, [email protected]

Påverka innehållet i den nya nationalspråksstrategin 

Projektportalen: Nationalspråksstrategin 

Språkpolitiska reformer 

Tillbaka till toppen